loading

2022.07.12 – ŚW. BRUNONA BONIFACEGO Z KWERFURTU

Święci męczennicy są niekwestionowanym znakiem, że chrześcijaństwo, nawet w okresie silnej pozycji społecznej Kościoła i jego wpływów na uwarunkowania
polityczne Europy, jest przede wszystkim osobistym spotkaniem z Bogiem, w którym nieodzowną rolę odgrywa świadectwo wierzących. Dla Brunona życie i męczeństwo św. Wojciecha były inspiracją do porzucenia dobrze zapowiadającej się kariery na dworze cesarza Ottona III i wstąpienia do zakonu benedyktynów, aby następnie prosić o pozwolenie na głoszenie Ewangelii. Święty Brunon swoim życiem i męczeństwem potwierdza to, co wiele wieków wcześniej napisał Tertulian: „Krew męczenników jest nasieniem chrześcijan”.