loading

2022.07.14 – Czwartek 15 tygodnia zwykłego

Światłem jest Chrystus. Nikt z wierzących nie podważa tego obrazu. Ale co to znaczy w praktyce? Jak Chrystus oświeca moje życie, życie moich bliskich, społeczeństw i narodów? Zazwyczaj niestety redukujemy światłość do wymiaru moralnego: Chrystus dał nam najlepsze z praw moralnych, bo parte na bezinteresowności miłości, zachowywanie Jego przykazań jest znakiem wiary i posłuszeństwa Jego nauce. Takie podejście jest absolutnie niewystarczające. Misją światła jest oświetlenie całego życia ludzkiego, wszystkich jego aspektów i koniecznych wyborów, a nie tylko stworzenie doskonałej moralności. Chrystus przenika nas swoim światłem tak głęboko, że sami się nim stajemy. Jezus jest światłem, byśmy kroczyli za Nim i sami stawali się światłem dla tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa.