loading

2022.07.16 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GÓRY KARMEL

Góra Karmel to miejsce, gdzie zamieszkiwał prorok Eliasz i tam też dokonał sądu nad kapłanami. Ze
zboczy tej góry dostrzegł też obłoczek zapowiadający koniec suszy za czasów króla Achaba. Od momentu narodzin chrześcijańskiej idei życia pustelniczego w grotach góry Karmel mieszkali eremici. To właśnie ich zamieszkiwanie tam oraz Maryjna interpretacja obłoku zapowiadającego deszcz stały się punktem odniesienia do zrodzonej tam duchowości zakonów karmelitańskich. Maryja jest tym obłokiem duchowym, który przyniósł ziemi ożywczą rosę. W ten sposób geografia prowadzi nas do ufnej wiary.

jest