loading

2022.07.18 – Poniedziałek 16 tygodnia zwykłego

Co mogę złożyć Bogu w ofierze? W tym względzie przepisy Starego Testamentu były o wiele prostsze, bowiem każde ważne wydarzenie w życiu lub święto były obarczone obowiązkiem złożenia konkretnej, ściśle przypisanej ofiary. Niestety niebezpieczeństwo tak budowanej relacji z Bogiem jest wielkie. Człowiek zaczyna wierzyć, że to dzięki ofiarom, jego wysiłkom i prawości moralnej wiedzie mu się dobrze i Bóg mu błogosławi. Dlatego liturgia przypomina nam o tym, że Bóg doskonałą ofiarą swego Syna zastąpił rozmaite ofiary Starego Prawa. To nie człowiek składa Bogu ofiarę, ale to Bóg obdarowuje człowieka swoją miłosierną miłością i zdolnością do odpowiedzi miłością na Jego miłość.