loading

2022.07.19 – Wtorek 16 tygodnia zwykłego

W świecie, w którym jest coraz mniej bezinteresownej miłości, gotowości na poświęcenie bez oczekiwania na wynagrodzenie lub rekompensatę, rozbrzmiewa Eucharystia, misterium miłości Syna do Ojca, w którą wpisane jest zbawienie każdego człowieka. Eucharystia wprowadza nas w przestrzeń tego daru, czyni nas jego aktywnymi uczestnikami, jednak bez naszego pragnienia karmienia się słowem Bożym oraz Ciałem i Krwią Chrystusa nie możemy żyć w przestrzeni tej nieskończonej miłości. Jej centralnym wymiarem nie jest to, co ja mogę poświęcić i ofiarować Bogu, ale to, co On mi ofiarowuje, dając siebie na pokarm.

jest