loading

2022.07.20 – Środa 16 tygodnia zwykłego

Kto jest wierny Bożym przykazaniom? Czy ten, kto w każdym przykazaniu doszukuje się najmniejszych detali, aby je wiernie wypełnić? A może ten, kto potrafi każdy nakaz i zakaz Bożego Prawa sprowadzić do pedagogii miłości i troski o dobro bliźniego i swoje własne? A może w końcu ten, kto dzięki przykazaniom, nawet tym najdrobniejszym, dostrzega niczym nieograniczoną miłość Boga, który pragnie się nią dzielić ze swymi dziećmi? Dla ludu Pierwszego Przymierza przykazania były darem od Boga, darem, który chroni w obliczu ograniczonej wiedzy i miłości ludzkiej. Ich przestrzeganie jest wyrazem mądrości i prowadzi ku zbawieniu. Dla chrześcijan Eucharystia miała zawsze szczególny związek z przykazaniami. Jest bowiem pokarmem na drodze, którą one wskazują