loading

2022.07.21 – Czwartek 16 tygodnia zwykłego

Bóg pragnie wkroczyć w przestrzeń mego życia. Nie uczyni tego jednak bez mojej zgody. On stoi i puka do drzwi, które klamkę mają wyłącznie od mojej strony. Jego pragnieniem jest, abym Mu otworzył, abym Go przyjął przy moim stole, który stanie się stołem Jego słowa i Jego Ciała i Krwi. Nie wystarczy przyjść na Mszę Świętą. Nie wystarczy być na niej w każdą niedzielę. Jeśli w tym samym czasie nie nastąpi otwarcie drzwi naszego serca, jeśli nasze życie we wszystkich jego wymiarach nie będzie prześwietlone Jego słowem, jeśli pokarm Ciała i Krwi nie stanie się najważniejszym posiłkiem dla naszego życia, może okazać się, że nasza obecność na Eucharystii jest bliższa bałwochwalstwu niż ofierze uwielbienia, składanej w czystości serca.