loading

2022.07.23 – ŚW. BRYGIDY

Matka ośmiorga dzieci (też św. Katarzyny Szwedzkiej), żona – dzięki której nawraca się jej mąż, zakonnica, święta. Żyć dla Boga, aby żyć dla ludzi. W ten sposób można streścić dokonania Brygidy. Jan Paweł II, ogłaszając ją patronką Europy, pisał: „Kościół nie wątpi, że właśnie ten skarbiec świętości jest sekretem jego przeszłości i nadzieją na przyszłość. To w nim wyraża się najlepiej dar Odkupienia, dzięki któremu człowiek zostaje uwolniony od grzechu i zyskuje możliwość nowego życia w Chrystusie”. Brygida łączy północ Europy z Rzymem, w trudnym okresie niewoli awiniońskiej zabiega o powrót papieża do Rzymu, jej doświadczenia mistyczne są dla niej natchnieniem do działania. Ważne ludzkie dokonania, które wyrastają z życia Bogiem i dla Boga.