loading

2022.07.25 – ŚW. JAKUBA

Jakub Apostoł zwany Starszym, brat Jana Ewangelisty, syn Zebedeusza, jest pierwszym męczennikiem spośród grona Apostołów. Był świadkiem uzdrowienia córki Jaira, przemienienia na Górze Tabor i modlitwy Jezusa w Ogrójcu. Wraz ze swym bratem Janem porzuca wszystko, aby iść za Jezusem jako jeden z pierwszych Jego uczniów. Herod Agrypa kazał go ściąć w czasie pierwszego wielkiego prześladowania w Jerozolimie. Tyle biblijnych faktów. Jego nadzwyczajna obecność w Kościele to owoc wiary, że jego doczesne szczątki znajdują się w Santiago de Compostela, miejscu, które w okresie, kiedy w Ziemi Świętej było niebezpiecznie, stało się centrum pielgrzymkowym chrześcijańskiego świata. Do dziś grób Jakuba Apostoła przyciąga miliony pielgrzymów, którzy na wzór średniowiecznych pielgrzymów przemierzają na piechotę setki kilometrów. Ten szlak pielgrzymi od stuleci prowadzi do przemiany życia wielu ludzi.