loading

2022.07.27 – Środa 17 tygodnia zwykłego

Tylko Bóg jest święty. Osobista świętość człowieka jest owocem trwania w komunii z Nim. W świętości nie ma zasługi człowieka, tak, jakby człowiek mógł świętością życia zdobyć przychylność i miłość Boga, bowiem świętym jest ten, kto pozwala, aby to Bóg był silny swoją łaską w jego życiu. Dlatego świętość przypomina gościnę, jaką Bóg ofiarowuje każdemu człowiekowi. A świętym, co wcale nie znaczy beatyfikowanym lub kanonizowanym, zostaje ten, kto przyjmie to zaproszenie i pozwoli się nasycić słowem Bożym oraz Ciałem i Krwią Chrystusa, czyli Bóg i Jego miłość stają się jego codziennym pokarmem. Świętość jawi się wówczas jako twarde oparcie dla doczesności i wąska droga do wiecznego szczęścia

jest