loading

2022.07.28 – Czwartek 17 tygodnia zwykłego

Posiadanie własnego domu jest normalnym pragnieniem większości ludzi. Dom wyraża bezpieczeństwo i przynależność do społeczności. Dom jest miejscem odpoczynku i spotykania tych, których kochamy. Jednak Pismo Święte, mówiąc o domu, najczęściej wskazuje na jego duchowy wymiar. Bóg obdarza domem, a dokładnie pełnym pokoju zamieszkiwaniem na ziemi ludzi, którzy są Mu wierni i czynią sprawiedliwość. Ewangelie ukazują, że fundamentem trwałym, odpornym na życiowe burze jest słuchanie słowa Bożego i jego praktykowanie. Paweł natomiast dopowie, że fundamentem dla prawdziwego domu jest sam Chrystus. Każdy inny fundament jest iluzją. Czas Eucharystii jest stosownym momentem do pytania o fundament, na którym ja buduję dom mojego życia.