loading

2022.07.31 – 18 NIEDZIELA ZWYKŁA

Bóg jest wybawicielem swego ludu. Przychodzi mu z pomocą. Ale co jest największym złem, z którego Bóg zawsze chce uratować człowieka? Co niszczy życie ludzkie tak bardzo, że Bóg nigdy nie pozostanie obojętny? Dorośli kandydaci do chrztu proszą Kościół o wiarę, która da im życie wieczne. To jest najważniejszy dar, wiara i życie wieczne zapoczątkowane sakramentem chrztu, zjednoczeniem z Chrystusem pogrzebanym i zmartwychwstałym. To jest skarb, który Bóg chroni swą miłością. Pokarm słowa Bożego oraz Ciała i Krwi Chrystusa jest niemożliwym do zastąpienia źródłem siły i nadziei. W każdej Eucharystii Jezus mówi do nas: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie (antyfona na komunię). Tylko czy my potrafimy odpowiedzieć: Panie, dałeś nam chleb z nieba zdolny dać wszelką rozkosz i wszelki smak zaspokoić? (antyfona na komunię).

jest