loading

2022.08.02 – Wtorek 18 tygodnia zwykłego

Szczęśliwy ten, kto pokłada całą nadzieję w Bogu i w trudnej chwili w Nim szuka ratunku. Pismo mówi, że ktokolwiek zawoła do Najlepszego, będzie wysłuchany i Wszechmocny przyjdzie mu z pomocą. Nie wynika to z długości mojej modlitwy czy gorliwości przy przestrzeganiu przykazań. Miłość Boga jest za darmo. Konieczne jest jednak, abym uznał Go jako Boga i zaprosił, żeby zmieniał moje życie. Konieczne jest również uznanie, że jestem człowiekiem z wszystkimi konsekwencjami natury i łatwością grzeszenia. I wreszcie konieczne jest to, abym uznał, że Go naprawdę potrzebuję i chcę Jego pomocy. Bóg sam zapowiada, że codziennie chce mnie odbudowywać i odnawiać. To Jemu bardziej zależy na mnie niż mi.