loading

2022.08.06 – PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

Przemienienie to bardzo oryginalne święto. Wydarzenie na Górze Tabor było potrzebne najbliższym uczniom Jezusa. Przez 3 lata widzieli, że jest niezwykłym nauczycielem, ale przecież był normalnym człowiekiem jak oni wszyscy – razem z nimi jadł, spał, był smutny albo radosny, miał przyjaciół i wrogów. I taki obraz burzy wydarzenie na górze. Widzą i słyszą, ale nie rozumieją, bo Boga i Jego spraw nie da się objąć ludzkim umysłem. I przez to niezrozumienie, przez tę dezorientację Bóg mówi: to nie jest zwyczajny człowiek, nie jest tu tylko po to, żeby jeść i spać. To moje dziecko, Syn Jedynego Boga, i jest tu, żeby uratować swoich przybranych braci.

jest