loading

2022.08.08 – ŚW. DOMINIKA

Błogosławiona Joanna, będąc w ciąży, miała sen: zobaczyła psa, który z pochodnią w pysku obiegał całą ziemię, rozpalając ogień. Miało to zwiastować, że dziecko będzie człowiekiem, przez które na ziemi zapłonie ogień Bożej miłości oraz światło prawdy rzucane przez głoszenie Ewangelii. Święty Dominik miał to szczęście, że nie musiał walczyć z najbliższymi, żeby służyć Bogu. Spełnił marzenia rodziców i został kapłanem, który wyznaczył nowe szlaki apostolstwa. Wędrując z Biblią w ręku, tak gorliwie głosił Boga, że owocem tej pracy były nie tylko nawrócenia. Przykład jego życia pociągnął rzesze ku służbie Bogu. Powstały trzy wspólnoty zakonne, kroczące śladami założyciela, dając kościołowi 54 świętych i 5 papieży. To jest plon tysiąckrotny.