loading

2022.08.10 – ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA

„Jak silny musiał być ogień miłości Chrystusowej, skoro gasił on żar ognia naturalnego!” – tak św. Leon Wielki powiedział o św. Wawrzyńcu. Co jest moją największą siłą? Ile jestem w stanie wytrzymać ze względu na wierność Bogu? Nic nie wytrzymam, jeśli nie kocham Boga ze wszystkich sił, całym sercem i całym umysłem. Najmniejsza trudność to już będzie za dużo. Bo tylko miłość wszystko znosi i wszystko wytrzyma. Wawrzyniec został skazany na męczeństwo, bo zdenerwował cesarza, mówiąc, że ubodzy są skarbem Kościoła. Jak patrzę na bezdomnych, bezrobotnych i ubogich? Czy widzę w każdym z nich skarb, za który Bóg oddał własne dziecko?