loading

2022.08.20 – ŚW. BERNARDA

Święty Bernard naraził się wielu niewiastom. Najpierw niektóre wystraszyły się, że nie będą miały mężów, bo wszystkich najszlachetniejszych zabrał do zakonu. Jego surowość miała dotknąć też samą Maryję, która pozdrowiwszy go podczas modlitwy, miała usłyszeć, że kobieta ma milczeć w kościele. Nie mniej to właśnie Maryję czcił gorliwie i prosił, żeby zastąpiła mu matkę po jej śmierci. Jego szczere nabożeństwo do Maryi prawdopodobnie zaowocowało powstaniem modlitwy: „Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka (…)”. Święty cysters uczy nas nie tylko tej modlitwy, ale przypomina o wartościach dziś zapomnianych: czystości wiary, surowym unikaniu pokus i zażyłej bliskości z Bogiem.

jest