loading

2022.08.28 – 22 NIEDZIELA ZWYKŁA

Jeśli liczę tylko na siebie, muszę być silny, samodzielny i samowystarczalny. Muszę sam przewidzieć
przyszłość i przygotować się na nią. Muszę walczyć o siebie i stale udowadniać, że sobie poradzę. Ale jeśli wzorem Maryi złożę ufnie całego siebie przed tronem Najlepszego, Ona sama zatroszczy się o mnie i zabezpieczy moją przyszłość. Wtedy nie będę musiał myśleć o tym, co się stanie i z czym sam będę musiał walczyć, bo to Bóg będzie walczył za mnie. Kiedy staję w pokorze i całkowitej ufności, daję Bogu szansę, żeby pokazał na co Go stać, kiedy kocha. Najpokorniejsza z niewiast jest Królową Świata, a jej zamordowany syn jest Panem Życia. Oboje doświadczyli ziemskiego życia z najciemniejszej strony i oboje byli skupieni na Ojcu, nie na sobie.