loading

2022.09.01 – Czwartek 22 tygodnia zwykłego

Chociaż od II wojny światowej minęło już wiele dziesięcioleci, nadal wspominamy początek tej światowej tragedii, która spowodowała śmierć ponad 60 milionów ludzi na całym świecie, ogrom nieszczęścia i cierpienia. Pamiętając o tej pożodze wojennej, kierujemy zarazem swą myśl ku Bogu. Wierzymy bowiem, że jest On Królem wszechświata i kieruje losami ludzkości. Często dopuszcza, jako przestrogę, zło czynione przez człowieka i wzywa do nawrócenia tych, którzy zagrażają bezpieczeństwu i pokojowi świata, wszystkim zaś wciąż na nowo ukazuje drogę do prawdziwego szczęścia. Dlatego prosimy Go, by również nas umacniał, oświecał i pomagał nam w budowaniu Jego królestwa na ziemi.

jest