loading

2022.09.03 – ŚW. GRZEGORZA WIELKIEGO

W dzisiejszej liturgii wspominamy św. Grzegorza Wielkiego, papieża, żyjącego w latach 540-604. Przez kilkanaście lat prowadził życie zakonne według reguły św. Benedykta, a gdy go wybrano na papieża, usilnie bronił się przed tą godnością. Gdy jednak w końcu ją przyjął, wypełnił powierzone mu zadania z heroiczną wytrwałością i wiernością. Z pokorą nazywał siebie sługą sług Bożych. Troszczył się o pokój w Italii, rozwijał działalność misyjną w krajach Europy, w których chrześcijaństwo nie było jeszcze ugruntowane, uporządkował śpiew liturgiczny. Napisał wiele ważnych dzieł teologicznych, dzięki którym zyskał tytuł doktora Kościoła. To właśnie on zapoczątkował Msze św. zwane gregoriańskimi. Z powodu swej działalności stał się patronem uczniów, studentów, nauczycieli, chórów szkolnych i muzyków.

jest