loading

2022.09.04 – 23 NIEDZIELA ZWYKŁA

Żydzi oczekujący Mesjasza wyobrażali Go sobie jako wielkiego króla i wodza. Dlatego z oporem przyjmowali Jezusa, który prowadził życie ubogiego, wędrownego nauczyciela i uczył o królestwie Bożym. My takich problemów nigdy nie mieliśmy. Jako dzieci otrzymaliśmy chrzest i zostaliśmy włączeni do wspólnoty wierzących. Jednakże wiara, którą przekazał nam Kościół, nie ogranicza się tylko do wypowiadania gotowych formuł, lecz wymaga od nas ciągłego słuchania słowa Bożego i posłuszeństwa nauce Jezusa. Starajmy się zatem dzisiaj z większą niż na co dzień gorliwością uczestniczyć w liturgii eucharystycznej, aby ożywić naszą wiarę i umocnić swą więź z Bogiem.