loading

2022.09.05 – Poniedziałek 23 tygodnia zwykłego

Jezus Chrystus objawił nam, że Bóg jest naszym Ojcem, a my jesteśmy Jego przybranymi dziećmi. Stało się tak dzięki temu, że Syn Boży przez przyjęcie ludzkiej natury stał się jednym z nas, a następnie swoją Męką, Śmiercią na Krzyżu i Zmartwychwstaniem wyzwolił nas z mocy grzechu i umożliwił całkowicie nową, osobistą więź z Bogiem. W każdej Mszy św. stajemy zatem przed naszym Ojcem w niebie z wielką ufnością i wiarą, że On nas kocha i zawsze pragnie naszego największego dobra, którym jest życie wieczne. Z tego powodu też zanim zaniesiemy do Niego swe prośby, najpierw przepraszamy Go za to, że nasza miłość do Niego jest tak bardzo słaba i niedoskonała.