loading

2022.09.06 – Wtorek 23 tygodnia zwykłego

Podobnie jak Jezus w Ogrodzie Oliwnym mamy prawo zwracać się do Boga słowami: „Abba, Ojcze”. Ta prawda, że jesteśmy przybranymi dziećmi Bożymi, oznacza też, że jesteśmy przybranymi braćmi Jezusa. On, żyjąc na ziemi jako brat całej ludzkości, doświadczył osobiście trudów ludzkiej egzystencji. Wiedząc, że doskonale zna i rozumie także nasze słabości, z ufnością, a nawet pewną śmiałością możemy prosić Go, by wstawiał się za nami u Ojca. Wierzymy, że dzięki Jego pomocy również my staniemy się dziedzicami królestwa życia wiecznego, w którym On króluje po wstąpieniu do nieba. Ta wiara i nadzieja niech zawsze nam towarzyszą.