loading

2022.09.07 – Środa 23 tygodnia zwykłego

Każdy człowiek pragnie być szczęśliwy i każdy na swój sposób szuka swego szczęścia. Jedni usiłują je znaleźć w wielkim bogactwie, inni w sławie. Zdarza się jednak nierzadko, że ci, którzy zrealizowali swe najskrytsze pragnienia, nadal odczuwają w sobie jakiś głód i nie czują się spełnieni, a tym samym szczęśliwi. My przychodzimy do Jezusa Chrystusa, aby od Niego jako najmądrzejszego Nauczyciela uczyć się drogi życia i szczęścia. Jego wymagania nie są łatwe, wiemy jednak, że On nie tylko udziela rad, ale też swych wytrwałych uczniów obdarza mocą zdolną pokonać wszelkie przeciwności. Dlatego prosimy Go w czasie tej Mszy św., by na zawsze pozostał naszym Mistrzem i Panem.