loading

2022.09.10 – Sobota 23 tygodnia zwykłego

W całym swym życiu ludzie wypowiadają wiele słów. Paradoks polega na tym, że im więcej mówią, tym bardziej puste i bez wartości są ich słowa. W Kazaniu na Górze Jezus ostrzega nie tylko przed wielomówstwem na modlitwie, ale też przed wypowiedziami, które nie są zgodne z życiem wewnętrznym i prawdziwą więzią z Bogiem. Jeśli zatem chcemy szczerze wołać do Boga: „Panie, Panie!”, uznajmy w swym sercu, że On jest rzeczywiście naszym Panem, i postanówmy, że swymi czynami będziemy starali się wiernie wypełniać Jego wolę zawartą w przykazaniach. A ponieważ jesteśmy słabi i na co dzień ulegamy różnym pokusom, szczerze wołajmy o przebaczenie i wciąż na nowo wracajmy do Niego, aby swe ludzkie siły oprzeć na Jego mocy jak na niezawodnej skale.

jest