loading

2022.09.11 – 24 NIEDZIELA ZWYKŁA

Każdym swym grzechem oddalamy się od Boga podobnie, jak syn marnotrawny odszedł od swego ojca. Każdą niewiernością Jego woli niszczymy też w sobie
otrzymane od Niego zdolności i łaski. Ufamy jednak, że niezależnie od tego, jak wielkie ciążą na nas grzechy i jak daleko zabrnęliśmy na manowce, chodząc drogami własnych pragnień i przyjemności, w każdej chwili możemy powrócić do miłosiernego Ojca i możemy liczyć na Jego przebaczenie. Dlatego z wielką wiarą wołajmy: „Jezu, ufam Tobie, bo Ty jesteś moim Panem i Zbawicielem i możesz mi pomóc wejść na zawsze do domu naszego Ojca w niebie”.