loading

2022.09.13 – ŚW. JANA CHRYZOSTOMA

Święty Jan Chryzostom jest jednym z wielkich ojców Kościoła z IV wieku. Po otrzymaniu święceń kapłańskich szybko zasłynął jako „złotousty” kaznodzieja, gromadzący pod swą mównicą olbrzymie tłumy, i ten chlubny przydomek, po grecku: Chryzostom, na zawsze przylgnął do jego osoby. Po otrzymaniu sakry biskupiej został mianowany patriarchą Konstantynopola. Tam prowadził życie proste i skromne, troszczył się o ubogich i chorych, nakazując im budować hospicja i szpitale, które w owych czasach były jeszcze rzadkością. Za ostrą krytykę obyczajów dworu bizantyjskiego i pychę możnych został pod koniec życia skazany na wygnanie. Pozostawił po sobie tysiące stron mów i ważnych dzieł, które do dziś służą pomocą teologom i kaznodziejom.