loading

2022.09.14 – PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Krzyż w starożytności był narzędziem okrutnej śmierci i budził w człowieku odrazę, Jezus jednak uczynił go znakiem zwycięstwa przez to, że jako jedyny spośród ludzi sprawiedliwy i niewinny ofiarował na nim swe życie za zbawienie świata. Oddajemy zatem temu krzyżowi cześć, umieszczamy na ścianach swego mieszkania, w miejscu pracy i przy drogach. Nie jest on dla
nas jakimś martwym emblematem, gdyż patrzy z niego sam Jezus. On przyszedł na świat, aby się obarczyć cierpieniem nas wszystkich, aby dźwigać boleści całego świata. Pozwolił uczynić siebie skazańcem i przyjął za wszystkich wyrok śmierci, aby wybawić nas od śmierci wiecznej. Jego Męki nie da się zrozumieć do końca ludzkim umysłem. Trzeba ją rozważać w sercu, na kolanach, a przede wszystkim z miłością i wdzięcznością.