loading

2022.09.15 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ

Nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej zrodziło się w średniowieczu, a jako obowiązkowe wspomnienie liturgiczne w całym Kościele wprowadził je papież
Pius XII w 1814 r. W tym dniu stajemy pod krzyżem Chrystusa Zbawiciela razem z Jego Matką Maryją. Ona to, posłuszna woli Bożej, towarzyszyła swemu Synowi nie tylko wtedy, gdy nauczał tłumy, ale pozostała przy Nim również na Kalwarii, współcierpiąc i duchowo łącząc się z Jego ofiarą. W ten sposób stała się wzorem dla Kościoła i uczy nas trwania przy Zbawicielu także wtedy, gdy wymaga to cierpienia i oddania swego życia za innych.