loading

2022.09.16 – ŚWIĘTYCH KORNELIUSZA I CYPRIANA

Papież Korneliusz i biskup Kartaginy Cyprian żyli mniej więcej w tym samym czasie (pierwsza połowa III wieku). Obaj mężnie bronili wiary chrześcijańskiej przed atakami pogan i obaj oddali za nią swe życie:
Korneliusz umarł na wygnaniu, natomiast Cyprian został ścięty mieczem. Wśród wielu wypowiedzi Cypriana jest słynne zdanie: „Nie może mieć Boga za ojca ten, kto nie ma Kościoła za matkę”. Jest w nim zawarta miłość do Kościoła Chrystusowego, z którą łączy się wciąż aktualne przekonanie, że Kościół jest duchową rodziną, zgromadzoną przez Jezusa Chrystusa, która jednoczy ludzi i prowadzi do zbawienia.