loading

2022.09.17 – Sobota 24 tygodnia zwykłego

Słowo Boże przekazane przez proroków, a na koniec przez samego Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, zostało spisane, aby ludziom wszystkich czasów ukazywać prawdę i drogę do życia wiecznego. Tego słowa możemy słuchać we Mszy św., w czasie liturgii słowa, możemy też je usłyszeć, czytając Pismo Święte. Jest ono ziarnem obdarzonym nadprzyrodzoną mocą. Jego siła jest tak wielka, że może ożywić obumarłe serce, poruszyć sumienie, skłonić zatwardziałych grzeszników do zmiany złego postępowania. Zapuści jednak w nas korzenie i wyda obfity plon tylko wtedy, gdy przyjmiemy je z wiarą i posłuszeństwem i gdy będziemy starali się zgodnie z nim kształtować swe życie.