loading

2022.09.18 – 25 NIEDZIELA ZWYKŁA

Żaden człowiek nie jest w stanie pracować bez wytchnienia. Musi wręcz co jakiś czas nabrać nowych
sił zarówno fizycznych, jak i duchowych. Znużeni przychodzimy zatem do Jezusa Chrystusa, który w czasie Eucharystii karmi wierzących w Niego swoim Ciałem i Krwią. Wiemy, że nie możemy jednocześnie służyć Bogu i Mamonie, dlatego chcemy oderwać nasze myśli od zatroskania o sprawy codzienne i całe swe serce otworzyć na Boga. Nie jest to oczywiście łatwe, dlatego tym bardziej przepraszajmy Go za wszystko to, co nas oddziela od Niego, i prośmy Go, by On sam dał nam łaskę skupienia na modlitwie.

jest