loading

2022.09.19 – Poniedziałek 25 tygodnia zwykłego

Gdy uczony w Piśmie zapytał Jezusa: które przykazanie w Prawie jest największe?, Jezus bez wahania odrzekł, że przykazanie miłowania Boga i bliźniego. W swej odpowiedzi zatem zestawił obok siebie dwa przykazania zawarte w Prawie Mojżeszowym oraz podniósł je do rangi największych przykazań, oświadczając zarazem, że na nich, jak na dwóch wzajemnie współpracujących ze sobą zawiasach, zawisło całe Prawo i Prorocy (Mt 22, 40). Prawdę tę przypominamy sobie także w dzisiejszej kolekcie i prosimy Boga, kochającego nas nieskończoną miłością, aby nas oczyścił z grzechu, który wprowadza podziały i nienawiść, oraz umocnił i nauczył kochać wszystkich miłością szczerą i bezinteresowną.