loading

2022.09.21 – ŚWIĘTEGO MATEUSZA

Apostoł Mateusz był przed swym nawróceniem celnikiem. Oznacza to, że wywodził się z tej grupy ludzi, której Żydzi nienawidzili za kolaborację z Rzymem i oszustwa. Pobierali oni cło i podatki na rzecz Rzymian, starając się przy tej okazji zdobyć jak najwięcej pieniędzy dla siebie. Jezus wbrew poglądom swych rodaków nie stronił nawet od takich ludzi. Zobaczył w sercu Mateusza wiele dobra i wezwał do pójścia za Nim, a ten bez wahania porzucił dawne życie i został Jego gorliwym apostołem. Po wniebowstąpieniu Jezusa prawdopodobnie pracował pośród Żydów w Palestynie, dla których spisał mowy i czyny swego Nauczyciela, a następnie udał się do Etiopii, gdzie poniósł śmierć męczeńską. Jest on wybitnym przykładem tego, że Jezus nikogo nie uważa za straconego, lecz każdego zaprasza na drogę prowadzącą do królestwa niebieskiego.