loading

2022.09.26 – Poniedziałek 26 tygodnia zwykłego

Na początku dzisiejszej kolekty uświadamiamy sobie, że Bóg okazuje swą wszechmoc najpełniej przez przebaczenie i litość. To, że Bóg jest miłosiernym Ojcem, jest najważniejszą prawdą w Piśmie Świętym. Można nawet powiedzieć, że jest On samym miłosierdziem i pragnie nieustannie objawiać się w dziejach swego ludu jako miłosierdzie. Jest On cierpliwy, wielkoduszny i czuły na słabość człowieka, okazuje mu życzliwość i przebacza winy, gdy tylko dostrzeże u niego uznanie swego grzechu i choćby najmniejszy akt skruchy. Choć człowiek wielokrotnie buntuje się przez grzech przeciwko swemu Stwórcy, to jednak On ze swej strony zawsze pozostaje wierny grzesznikowi i z miłością dalej prowadzi go swymi drogami do zbawienia. Wyznając swą słabość, jednocześnie dziękujmy dziś Bogu za Jego dobroć, wyrozumiałość i cierpliwość.

jest