loading

2022.09.27 – ŚW. WINCENTEGO À PAULO

Żyjący w XVII wieku św. Wincenty à Paulo zauważył zarówno niski stopień pobożności ludzi świeckich, jak i słabą formację duchownych. Aby zaradzić pierwszej z tych trudności założył zgromadzenie Misjonarzy, którego zadaniem było głównie głoszenie misji ludowych. Aby natomiast podnieść intelektualny i duchowy poziom księży zaczął wprowadzać rekolekcje dla duchownych oraz wspierał akcję zakładania seminariów duchownych, które zalecono po Soborze Trydenckim. Z jego inicjatywy powstało też zgromadzenie sióstr szarytek zajmujących się działalnością charytatywną. Całą swą działalnością w sposób znaczący przyczynił się do odnowy kleru oraz religijnego życia wiernych. Przykładem swego gorliwego życia do dnia dzisiejszego przypomina wszystkim, i świeckim, i duchownym, że nigdy nie mogą się zatrzymać w swym rozwoju religijnym i duchowym.