loading

2022.09.28 – ŚW. WACŁAWA

Święty Wacław jest męczennikiem i świętym czeskim. Jest też czczony jako patron Czech i Moraw. Urodził się ok. 907 r. i w młodym wieku został zamordowany z polecenia jego brata Bolesława. Jako król Czech wspierał misjonarzy, którzy w jego kraju krzewili chrześcijaństwo. Odznaczał się wielką hojnością dla ubogich oraz życzliwością wobec ludzi prostych. Z jednej strony był odważnym i mężnym rycerzem, gotowym narazić swe życie w obronie kraju, z drugiej zaś człowiekiem głęboko religijnym i pobożnym. Jego osoba potwierdza przekonanie Kościoła, że każdy chrześcijanin, bez względu na swój wiek, stan lub wykonywany zawód, może osiągnąć świętość, jeśli w całym swym życiu i pracy zawierzy Bogu.