loading

2022.09.29 – ŚWIĘTYCH MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA

Spośród wszystkich stworzeń aniołowie znajdują się najbliżej Boga. Nieustannie wielbią Go i uczestniczą w Jego panowaniu nad światem, wypełniając Jego polecenia. Gdy przychodzą do ludzi, by oznajmić im Boże zamiary, zazwyczaj nie zdradzają swego imienia. Tylko trzej archaniołowie, przybywający ze szczególnie ważnym zadaniem, ujawniają w Piśmie Świętym swe imiona, które wprost są związane z ich posłannictwem. Michał oznacza dosłownie „Któż Jak Bóg”, a Jego zadaniem jest walczyć z przeciwnikami Boga. Gabriel to „Moc Boża”; on objawia Maryi, że pocznie Syna Bożego mocą Ducha Świętego. Rafał natomiast oznacza „Bóg uzdrawia”. W Księdze Tobiasza przybywa on, by uzdrowić osoby bliskie Bogu. Wszyscy trzej są dowodem miłości, którą Bóg żywi również wobec nas, traktując nas jako swoje dzieci.