loading

2022.09.30 – ŚW. HIERONIMA

Żyjący na przełomie IV i V w. św. Hieronim jest znany przede wszystkim z tego, że przełożył całe Pismo Święte na język łaciński, a jego tłumaczenie, zwane Wulgatą, stało się oficjalnym tłumaczeniem Starego i Nowego Testamentu, używanym w Kościele zachodnim zarówno w celach liturgicznych, jak i naukowych. Jednakże wzbogacił on duchowe i religijne dziedzictwo Kościoła także innymi dziełami, zwłaszcza wieloma komentarzami do ksiąg biblijnych i traktatami teologicznymi, które pisał, prowadząc surowe życie pustelnicze. Dla wszystkich chrześcijan do dnia dzisiejszego może być wzorem umiłowania słowa Bożego oraz zdecydowanej walki o zbawienie swoje i innych, w której usiłował przeciwstawiać się wszelkim przejawom zła w sobie i w drugim człowieku.

jest