loading

2022.10.01 – ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

Rozpoczynamy miesiąc różańcowy i misyjny. Pan Bóg otwiera bramy swojego królestwa każdemu człowiekowi, ale spośród prawie ośmiu miliardów ludzi na ziemi, dwie trzecie z nich jeszcze nie słyszało o Bożej miłości. Na mocy chrztu świętego zaniesienie światu tej nowiny zostało powierzone każdemu ochrzczonemu, czyniąc go uczniem – misjonarzem (Evangelii Gaudium, 120). Dowodem na to jest św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Jest patronką misji, pomimo że nigdy nie wyjechała ze swojej ojczyzny, a nawet nie wyszła poza bramy Karmelu. Uczy nas dzisiaj metody misyjnej dostępnej każdemu: „Używaj darów, które otrzymałeś, i dziel się miłością, która została ci dana”. Obudźmy się w tym miesiącu do misji, dawania świadectwa o Bożych cudach i ukazywania innym „pogodnego oblicza”, które Bóg codziennie i nam ukazuje.

jest