loading

2022.10.04 – ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

Patron dzisiejszego dnia, św. Franciszek z Asyżu, mówił, że „jesteśmy tylko tym, czym jesteśmy w oczach Bożych, niczym więcej”. To niesamowite słowa, które powinny nas uskrzydlać i dodawać nam sił. Przecież w Bożych oczach jesteśmy najpiękniejsi, najwspanialsi, przez Niego wymarzeni, wybrani, powołani do życia… Zna nas do głębi, przenika całe nasze istnienie (por. psalm responsoryjny), pragnie, byśmy z Nim dzielili Jego radość i miłość (kolekta). Biedaczyna z Asyżu polecał swoim braciom, by kazania głosili życiem i czynami, nie używając słów. Obyśmy dzisiaj promieniowali Bożą obecnością w naszych sercach tak, żeby inni wielbili Boga z naszego powodu (pierwsze czytanie).

jest