loading

2022.10.05 – ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ

Miłosierdzie nie jest ckliwe i słodkie. To miłość przełożona na konkretne czyny wobec siebie i innych. Święta Faustyna Kowalska, patronka dzisiejszego dnia, świetnie o tym wiedziała. Doświadczając największych głębi Bożego Miłosierdzia, płonęła wewnętrznym pragnieniem ratowania dusz. Marzyła, by każda osoba na świecie wysławiała miłosierdzie Boże (por. Dzienniczek 745). Jej troska o zbawienie dusz była przejawem jej misyjnego ducha. Czuła się misjonarką przez modlitwę i cierpienie, bo jak powiedział jej Jezus: „Modlitwą i cierpieniem więcej zbawisz dusz, aniżeli misjonarz przez same tylko nauki i kazania” (Dzienniczek 1767). Papież Benedykt XV założył Apostolstwo Modlitwy, które do dzisiaj wspiera dzieło misyjne Kościoła. Jan Paweł II natomiast uczył, że „zbawcza jest wartość każdego cierpienia przyjętego i ofiarowanego Bogu z serca” (Redemtoris Misssio, 78). Bądźmy dziś misjonarzami miłosierdzia przez modlitwę i akceptację tego, co przyniesie dzień.