loading

2022.10.08 – Sobota 27 tygodnia zwykłego

Październikowa sobota, dzień „Potrójnie maryjny”. Po pierwsze, dlatego że sobota, dzień wspomnienia Matki Bożej. Po drugie, dlatego że październik, miesiąc tak bardzo kojarzący się z modlitwą różańcową. I wreszcie po trzecie, miesiąc misyjny, a to Maryja była pierwszą misjonarką niosącą Jezusa i ukazującą Go ludziom. Błogosławiona Paulina Jaricot już 200 lat temu odkryła powiązanie misyjności z maryjnością. Modląc się za misje i misjonarzy, pisała, że „nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny jest morzem miłości, na którym statki nigdy nie toną”. Zanurzmy się dzisiaj w tym morzu, a rozważając radosne tajemnice różańca, rozmyślajmy o Panu i Jego potędze (psalm responsoryjny).