loading

2022.10.11 – Wtorek 28 tygodnia zwykłego

Od dłuższego już czasu w codziennej liturgii słowa towarzyszy nam List św. Pawła Apostoła do Galatów, a w nim szczególnie temat wolności. Możemy przeglądać się w tych słowach jak w lustrze i zastanowić się nad naszą osobistą wolnością, a dokładnie nad tym, jak jej używamy. Sami tego nigdy nie ocenimy właściwie. Na szczęście słowo Boże jest zdolne osądzić pragnienia i myśli serca (aklamacja przed Ewangelią). Na szczęście Boża łaska nam w tych rozważaniach towarzyszy i nas w nich uprzedza (por. kolekta), prośmy zatem, niech Twoja łaska zstąpi na mnie, Panie (psalm responsoryjny). Bo jak pisał św. Augustyn: „Niespokojne jest serce człowieka, póki nie spocznie w Tobie, Panie”.