loading

2022.10.16 – 29 NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzisiejsze czytania liturgii słowa zachęcają do wytrwałości w modlitwie za siebie i innych. Przebija z tekstów niezachwiana pewność w Bożą pomoc. Żadnych wątpliwości, trybu przypuszczającego, żadnego „jeśli” czy „o ile”. Po prostu: Wołam do Ciebie, a Ty mnie wysłuchasz (antyfona na wejście). Niezrównane mamy wsparcie wyjątkowego Pomocnika, jest nim sam Zbawiciel świata (psalm responsoryjny). Tak często w chwilach trudności, zwątpienia czy problemów szukamy rozwiązań w internecie, książkach, wypytujemy znajomych, staramy się radzić sobie sami… Tymczasem Pomoc moja od Pana, który stworzył niebo i ziemię (psalm responsoryjny). A On nie pozwoli, by potknęła się nasza noga (psalm responsoryjny). On obdarzy swoją łaską, oświeci umysł, wskaże, co czynić, podeśle odpowiednich ludzi, poukłada historię dla naszego dobra… Pomoże, uchroni, będzie czuwał. Zawsze.