loading

2022.10.18 – ŚW. ŁUKASZA

Według tradycji św. Łukasz był artystą malarzem i lekarzem. Dwie profesje wymagające wrażliwości i otwartości na piękno świata i na potrzeby innych. Nic zatem dziwnego, że to właśnie św. Łukasz jako jedyny z ewangelistów opisał obszerniej dzieciństwo Jezusa, i tylko w jego wersji Ewangelii wiele stron poświęcono Bożemu miłosierdziu. Ta Łukaszowa wrażliwość pomogła mu zobaczyć wartość małego Dzieciątka i zachwycić się Bogiem szukającym niestrudzenie zagubionego człowieka, wychodząc mu naprzeciw. I to właśnie Łukasz jako pierwszy zauważył, że historia zbawienia nie zakończyła się po Śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa, ale dokonywała się w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich i dokonuje się również dziś. Niesamowite „owoce” wrażliwego serca. Prośmy i my dzisiaj o serca i oczy otwarte i wrażliwe na piękno świata, na Bożą obecność, na drugiego człowieka. Podobnie jak św. Łukasz dążmy do tego, aby wszystkie narody mogły wielbić Boże imię (psalm responsoryjny).