loading

2022.10.20 – ŚW. JANA KANTEGO

Święty Jan Kanty napisał w swoim życiu wiele kazań i tekstów. Przepisał niezliczone liczby rękopisów. Przez wiele lat zarówno sam studiował i pogłębiał swoją wiedzę, jak i uczył innych, wykładał, wychowywał. Jest doskonałym dowodem na to, że wiedza i wiara nie przeczą sobie wzajemnie. Wręcz przeciwnie. Kto uczciwie i szczerze poszukuje prawdy, ten znajdzie Boga, bo to Bóg jest jedyną i pełną Prawdą. Sedno całej sprawy zawiera się jednak nie w ilości ukończonych fakultetów i godzin studiów, ale w otwartości, pokorze i uznaniu, że to nie ja jestem właścicielem prawdy, ale zawsze mogę ją odkrywać.