loading

2022.10.23 – 30 NIEDZIELA ZWYKŁA

Już 96 raz obchodzimy w całym Kościele Światowy Dzień Misyjny. W tym roku pod hasłem: „Będziecie moimi świadkami”. Każda przedostatnia niedziela października, z woli samego Ojca Świętego, ma na celu obudzić nas do misyjnego zaangażowania, animacji i współpracy misyjnej. Dzieje się to w dwojaki sposób. Po pierwsze przypominając nam o tym, że na krańcach świata, w młodych i biednych wspólnotach Kościoła żyją nasi bracia i siostry, którzy bez naszej pomocy nie poradzą sobie sami z brakiem kapłanów, kaplic, kościołów, pokonaniem chorób czy analfabetyzmu. Wśród nich „na pierwszej linii frontu” posługują tysiące misjonarzy, którym my, jako „misjonarze na tyłach frontu”, winniśmy pomoc duchową i materialną, bo oni tam „walczą dla Ewangelii” również w naszym imieniu. Po drugie mamy dzisiaj odnowić nasze chrzcielne powołanie do bycia uczniami – misjonarzami. Tymi, którzy słuchają Chrystusa, a później są Jego świadkami wszędzie tam, gdzie nas dzisiaj, tu i teraz, Pan Bóg postawił.