loading

2022.10.26 – Środa 30 tygodnia zwykłego

Wczorajsze czytania poprowadziły nas do spojrzenia na powołanie misyjne małżonków i rodziców, dzisiaj mowa o powołaniu misyjnym… dzieci. Dzieci posłuszne rodzicom, którzy chcą dla nich dobra, są żywym znakiem posłuszeństwa, które sam Jezus okazał Ojcu. Błogosławiony Paweł Manna, założyciel jednego z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych, już sto lat temu pisał, że „aby jeden wielki duch misyjny przenikał cały Lud chrześcijański i aby ten duch stał się siłą w rozszerzaniu się Kościoła, trzeba, aby serca dzieci były w nim zanurzone”. Synowie ludzcy głoszą Boże dzieła i Bożą potęgę (por. psalm responsoryjny) i każdy człowiek (również kilkuletni) został wezwany przez Ewangelię do dawania świadectwa (por. aklamacja przed Ewangelią).