loading

2022.10.27 – Czwartek 30 tygodnia zwykłego

Czwartek w Tygodniu Misyjnym to dzień szczególnej pamięci o bł. Paulinie Jaricot i modlitwie różańcowej. W tradycji, czwartek to również dzień upamiętniający Eucharystię i kapłaństwo. Misje, Maryja, różaniec, Eucharystia, kapłaństwo – pięć rzeczywistości, które choć różne, nie mogą bez siebie istnieć. Wszystkie one pięknie łączą się w myśli i działalności bł. Pauliny. To założycielka Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca, kobieta zakochana w Eucharystii, osoba odnosząca się z ogromnym szacunkiem do kapłanów i za nich gorąco się modląca. Została błogosławioną Kościoła, bo ukochała Boże przykazania (por. kolekta) i całym swoim życiem, które wcale nie było łatwe, wyśpiewała Bogu pieśń chwały (por. psalm responsoryjny).

jest